droga w lesie

Podprowadzenie łącza do domu czasami jest bardzo czasochłonne i skomplikowane. Warto więc poznać różne możliwości wykonania przewiertów pod drogami, aby zaoszczędzić sobie czas i pieniądze.

Jedną z metod wykonania przewiertów pod drogami jest zastosowanie specjalnej maszyny przeciskowej z głowicą koronową.

Metoda ta polega na rozpychaniu ziemi na odpowiedni wymiar, wyznaczony przez średnicę rur osłonowych. Stosując tę metodę gleba jest zagęszczana. Metodę tę szczególnie poleca się w przypadku konieczności poprowadzenia różnego rodzaju sieci, elektrycznych, ciepłowniczych czy też gazowych. Metoda ta zaliczana jest do bezinwazyjnych.

Innym sposobem na przewierty pod drogami jest wykorzystanie maszyny ze specjalną sterowaną głowicą.

Nadajnik umieszczony w głowicy steruje pracą całego urządzenia poprawiając trajektorię i ustalając konkretne położenie końcówki. Dzięki temu możliwe jest wykonanie bardzo dokładnych i precyzyjnych przewiertów.

Wykorzystanie najnowszych, bezinwazyjnej technologii na przewierty pod drogami niesie za sobą szereg zalet, którymi tego rodzaju metody się odznaczają. Zaliczyć do nich w głównej mierze można bardzo dużą precyzję i jakość wykonania przecisków, znacznie wyższą niż w przypadku tradycyjnych przewiertów wykonywanych metodą wykopową. Ponadto, zastosowanie technik bezinwazyjnych powoduje brak konieczności naprawy wszelkiego rodzaju szkód, powstałych na powierzchni. Zmniejsza się również koszt oraz czas wykonywania prac.

Przewierty można wykonywać również metodą wykopową.

Na niektórych terenach tego rodzaju metoda jest wystarczająca. Coraz częściej jednak dochodzi do sytuacji, w których jedyną możliwością wykonania przewiertu jest metoda bezinwazyjna. Ma to miejsce szczególnie w trudnych bądź silnie zurbanizowanych terenach. Zastosowanie metod bezinwazyjnych układania przewodów czy rur powoduje bowiem, że znacznie zmniejszane są koszty całego projektu. W terenach silnie zurbanizowanych w przypadku metody wykopowej należy bowiem zniszczyć część drogi, którą po zakończeniu prac należy przywrócić do stanu pierwotnego. W metodach bezinwazyjnych ten problem znika, a co za tym idzie znacznie obniżane są koszty finalne prac. Przewierty wykonywane za pomocą maszyny sterowanej mogą być wykonywane na różnego rodzaju odcinkach. W przypadku dłuższych tras konieczne jest jednak zatrudnienie odpowiednio doświadczonych pracowników oraz wykorzystanie sprzętu bardzo wysokiej jakości. Wykonywanie przewiertów nie jest bowiem pracą łatwą, dlatego podjąć się tego zadania powinni tylko doświadczeni fachowcy dysponujący odpowiednim zasobem wiedzy.